WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

(formularz ten należy skopiować do pliku tekstowego, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Nazwa banku:
 • Numer konta bankowego:


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów):

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Numer zamówienia/wysyłki: 

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 


 

REKLAMACJA

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od daty zakupu, w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail: 
 • Nazwa banku: 
 • Numer konta bankowego: 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu: 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Opis wady/ przyczyna reklamacji: 

 

Reklamacja w oparciu o rękojmię.

Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

☐ nieodpłatna naprawa    ☐ zwrot zapłaconej ceny    ☐ wymiana na nowy    ☐ obniżenie zapłaconej ceny

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 


Product added to wishlist
Product added to compare.

Dear Sir or Madam,

from 25 May 2018, applies "Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of directive 95/46/WE (general regulation on data protection) "- the so-called RODO. In connection with this fact and, among others, Articles 12-15 of the RODO, there was an obligation on our side to inform you about the personal data we process and about your entitlements. In our company, customer personal data is protected. We pay special attention to protecting the privacy of our customers, therefore we invite you to read the Privacy Policy implemented on the website.

At the same time, we would like to inform you that the use of our website is carried out in accordance with the policy of cookies.

ATTENTION! According to the new wording of art. 118 of the Civil Code, the claims' limitation period has changed from 10 (ten) years to 6 (six) years. More in the Privacy Policy.